Thinkcareer – Dr. Mari Laas

Contact Dr Mari Laas 082 748 7189

Only 23% of school-leavers admit to being fully comfortable with their career choice. Parents should dedicate time and resources to investing in career choice interventions for their children instead of trying to ‘sell’ their children the career path they have in mind for them. Even though their intentions are often good, this behavior can encourage the wrong career path and in many cases, they are simply setting their children up for failure – it will be a matter of time before their child experiences a ‘study crises, or even worse, a career crisis once employed.  An alarming number of university students drop out of the course they initially enrolled for. This is because many students realize far too late that they have chosen the wrong career path. Added to this is the fact that 52% of people don’t end up doing what they studied to do at university. What’s more, 83% of graduates either end up in the wrong job or bitterly unhappy at work.

Choosing the wrong career path not only wastes large amounts of money, but also valuable time which could have been spent on pursuing the right career path and experiencing a taste of real success.

With the right advice, today’s career choice can influence tomorrow’s quality of life…

Beroepsleidingondersoeke rus die leerder toe om verantwoordbare beroepskeuses te kan maak. Hierdie ondersoek kan reeds in graad 9 gedoen word sodat die regte vakke gekies kan word en daar vroegtydig voorbereidings vir die naskoolse opleiding en/of beroepslewe gemaak kan word. Ek kan u as ouer help met die volgende:

  • Bepaling van aanlegbeeld
  • Bepaling van belangstellingsbeeld
  • Persoonlikheidsprofiel
  • Selfverkenning
  • Beroepsgerigte selfkennis
  • Toekomsbeplanning
  • Werkswaardes
  • Ondersteuningsstelsels

Die regte vakkeuses wat reeds in graad 9 gemaak word is belangrik vir goeie loopbaanbeplanning. Daarom is dit nodig dat beroepsleiding ondersoeke voorafgegaan word deur goeie vakkeuse beplanning wat reeds in graad 9 moet geskied. Vir die graad 11 en 12 leerder kan ek behulpsaam wees met die keuse van studierigtings, keuse van instansies vir tersiere studies asook moontlike beursgeleenthede.

Die leerders voltooi twee assesseringskale en beide uitslae word aan die ouers en die leerders bekend gemaak in konsultasie. Die uitslae word stap vir stap aan die leerder en ouers verduidelik. In gesprekvoering met die leerder word besluite oor die toekoms geneem.

Hierdie twee assesserings en konsultasie beloop R950. Dit is ongelukkig nie verhaalbaar van die mediese fonds nie.

Dr. Mari Laas is ‘n opgeleide beroepsvoorligter/Funksionele Terapeut vir die laaste 15 jaar.

Haar praktyk is in Garsfontein, Pretoria. Sy is deel van www.thinkcareer.co.za

Contact Dr Mari Laas 082 748 7189

 

 

Description

Contact Dr Mari Laas 082 748 7189

Choosing the wrong career path not only wastes large amounts of money, but also valuable time which could have been spent on pursuing the right career path and experiencing a taste of real success.
Share on facebook
Share on Facebook
Share on pinterest
Share on Pinterest
Share on email
Share via E-mail
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on LinkedIn
Share on whatsapp
Share on Whatsapp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thinkcareer – Dr. Mari Laas”

Your email address will not be published. Required fields are marked *